Luke och Jenny har båda lång erfarenhet av undervisning och utbildning. De håller både kortare och längre föreläsningar i ämnen relaterat till anatomi, fysiologi och rörelse.

Luke har undervisat på Stockholm College of Osteopathic Medicine, Skandinaviska Osteopathögskolan och European College of Osteopathic Medicine. Han undervisar i teoretiska ämnen som anatomi, klinisk neurologi, sjukdomslära och differential diagnostik samt praktiska ämnen som undersökningsmetodik och behandlingsteknink. Han har många års erfarenhet som klinikhandledare och varit slutexaminator för blivande osteopater. Vidare har han undervisat anatomi, andningsfysiologi och rörelselära på flera yogalärarutbildningar.

Jenny har undervisat