Osteopat DO, Kinstretch instruktör, FRCms

Luke Bennett Warner

+46 (0)70 – 771 38 48

luke@stockholmsosteopaterna.se

Osteopat DO, SEP, yoga- och meditationslärare, FRCms

Jenny Warner

+46 (0)708 – 775 776

jenny@stockholmsosteopaterna.se

Luke Bennett Warner, Osteopat

Luke tog sin osteopatexamen 2011 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han också undervisat i ämnena anamnestagning, differential diagnostik, neurologi och patologi. Han har erfarenhet som handledare på skolans elevklinik och undvisar anatomi vid flera olika yogalärarutbildningar. Utöver osteopatisk behandling arbetar Luke med rörelsemetoden Functional Range Conditioning (FRC) för att hjälpa människor till förbättrad rörlighet och funktion. Han håller kurser i Kinstretch, rörlighetsträning baserat på principerna i FRC.

Jenny tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Hon har studerat,  praktiserat och undervisat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år samt genomfört flertalet yogalärarutbildningar och tysta retreats. Hon undervisade yoga på heltid i många år och drev även den egna yogaplatsen Skimra Yoga fram till 2015. Idag är hon ansvarig för Axelsons lärarutbildning i yinyoga. Med sitt särskilda intresse för kroppsorienterad stress- och traumabearbetning har  Jenny också också vidareutbildat sig inom i Somatic Experiencing och blev färdig SEP 2022. På fritiden ägnar sig Jenny åt olika rörelsepraktiker, styrketräning och musik.

Jenny är medgrundare till Stockholmsosteopaterna.