Osteopat DO, FRCms

Luke Bennett Warner

+46 (0)70 – 771 38 48

luke@stockholmsosteopaterna.se

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare, FRCms

Jenny Warner

+46 (0)708 – 775 776

jenny@stockholmsosteopaterna.se

Luke Bennett Warner, Osteopat

Luke tog sin osteopatexamen 2011 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han också undervisat i ämnena anamnestagning, differential diagnostik, neurologi och patologi. Han har erfarenhet som handledare på skolans elevklinik och undvisar anatomi vid flera olika yogalärarutbildningar. Utöver osteopatisk behandling arbetar Luke med rörelsemetoden Functional Range Conditioning (FRC) för att hjälpa människor till förbättrad rörlighet och funktion.

Tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Har studerat och praktiserat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år och genomfört flertalet yogalärarutbildningar och fördjupningar. Hon drev den egna yogaplatsen Skimra Yoga mellan 2010-2015 och undervisar idag både privatelever, i gruppsammanhang och på lärarutbildningar i yoga, bland annat på Axelsons Institute. Fortbildar sig till traumaterapeut, enligt SE-metoden.