Luke Bennett Warner Osteopat Stockholm

Därför ska du besöka en osteopat

En osteopat hjälper människor med olika typer av besvär relaterat till kroppen. Osteopatisk behandling är särskilt effektivt vid led- och muskelsmärta, stelhet eller begränsad rörlighet. Återkommande huvudvärk, migrän, käkspänningar och andningsrelaterade besvär är också vanliga sökorsaker.

Dessa besvär kan ha uppstått efter en direkt skada eller efter långvarig överansträngning. De kan vara mer akuta i sitt uttryck eller pågått i många år. Symptom kan vara mer eller mindre stressrelaterade.

Jenny Warner Osteopat Stockholm

Så går ett besök till

Vid ditt första besök får du berätta om de besvär som du vill ha hjälp med. Till exempel var det känns, hur det uppstod och hur det påverkar din vardag. Du får vidare berätta om din generella hälsa, tidigare skador, sömn- och kostvanor, eventuell medicinering samt om din livssituation.

Därefter gör osteopaten en undersökning med utgångspunkt från din historia. Symptomatiska områden undersöks, men även andra relaterade delar av kroppen. En osteopat undersöker huvudsakligen med händerna och känner på olika vävnader som muskler, skelett, ligament och bindväv för att förstå hur de olika delarna av kroppen påverkar varandra.

Undersökningen tillsammans med din berättelse och historik hjälper osteopaten att formulera en behandlingsplan. Behandling utförs med händerna och kan innehålla olika rörelser, tryck, stretch, drag eller aktivering av muskler. Allt för att hjälpa kroppens olika system att återfå optimal funktion och hälsa.

Warner Osteopati Stockholm

Så resonerar osteopaten

Osteopatisk behandling utgår från att kroppen fungerar som en helhet och att olika kroppssystem relaterar till varandra. Osteopaten är intresserad av att förstå varför ett område i kroppen ger uttryck för dysfunktion, vad rotorsaken till besvären är och vad kroppen behöver för att återgå till hälsa och full funktion. 

Andra delar av kroppen än symptomområdet kan vara bidragande till besvären och behandlingen är alltid anpassat efter detta. Osteopaten tar hänsyn till faktorer som cirkulation av blod och lymfa, status i centrala och perifera nervsystemet, biokemisk status och toxicitet i kroppen vid sin bedömning och vidare val av behandlingsmetoder.