Functional Range Conditioning (FRC) är ett system för specifik ledträning. 

Träning i FRC ger dig förbättrad rörlighet med maximal kroppskontroll. Genom FRC tränar du aktiv ledrörlighet vilket gör dig mer stabil och bättre rustad mot skador. Du får mer användbar mobilitet och därmed fler valmöjligheter i dina rörelsemönster vilket du har glädje av i annan träning och i din vardag.

FRC ökar förutsättningarna för att du ska kunna göra det du vill. Det ersätter varken din yoga, din löpning eller ditt styrkelyft målet är att skapa bättre förutsättningar för all rörelse. Genom FRC förbereder du kroppen att bättre lyckas i de utmaningar den ställs inför.

Luke och Jenny är båda certifierade FRC movement specialist (FRCms).

Kinstretch är en gruppträningsform som utgår ifrån principerna i FRC.

En Kinstretchklass startar alltid med en rörelsebaserad självdiagnos för att få en överblick av ledernas utgångsläge. Därefter tränar vi specifika områden av kroppen för att utmana och förbättra lederna. Vi tränar i olika positioner med lederna i varierande lägen   alltid utifrån de egna förutsättningarna.

Luke är certifierad Kinstretchinstruktör och erbjuder både öppna klasser och workshops. Du kan läsa mer på www.kinstretch.se eller på Instagram under @kinstretch_se